•*★*• سایت اختصاصی خانم اکبری•*★*•
 
قالب وبلاگ
لینک های مفید

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 89     Size: 176 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 89     Size: 146 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 4 6 2 11 4 16 3
2 1 7 1 12 2 17 3
3 3 8 3 13 3 18 2
4 4 9 3 14 1 19 4
5 1 10 3 15 2 20 4

 

 

 

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 88     Size: 207 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 88     Size: 160 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 3 6 4 11 2 16 1
2 4 7 1 12 4 17 3
3 1 8 4 13 1 18 4
4 3 9 2 14 3 19 3
5 1 10 4 15 2 20 4

 

 

سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - تبریز - تابستان 87     Size: 130 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری (چهار گزینه ای)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - تبریز - تابستان 87     Size: 176 KB

 

سوالات تئوری (طراحی- تشریحی)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - تبریز - تابستان 87     Size: 203 KB

 

 

سوالات تئوری و عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی آذربایجان شرقی - اردیبهشت 87     Size: 215 KB   Format: PDF

 

  

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 87     Size: 323 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 87     Size: 175 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 3 6 2 11 4 16 1
2 2 7 2 12 4 17 4
3 3 8 4 13 3 18 3
4 1 9 2 14 2 19 3
5 4 10 2 15 2 20 2

 

 

سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - مشهد - تابستان 86     Size: 164 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری (چهار گزینه ای)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - مشهد - تابستان  86     Size: 120 KB

 

سوالت تئوری (طراحی- تشریحی)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - مشهد - تابستان  86     Size: 111 KB

 

نمرات نهایی دانش آموزان شرکت کننده

 

  

 

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 86     Size: 189 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 86     Size: 176 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 2 6 3 11 3 16 4 21 1 26 3
2 2 7 1 12 2 17 2 22 2 27 1
3 4 8 4 13 3 18 3 23 3 28 4
4 2 9 3 14 4 19 4 24 2 29 2
5 1 10 1 15 1 20 4 25 2 30 3

 

 

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 85     Size: 85 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 85     Size: 206 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 2 6 4 11 3 16 1 21 1 26 2
2 1 7 1 12 3 17 2 22 3 27 4
3 2 8 3 13 1 18 2 23 2 28 1
4 3 9 3 14 4 19 3 24 4 29 3
5 2 10 3 15 4 20 3 25 2 30 4

 

 

سوالات تئوری و عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری -  یزد - مرداد 84     Size: 237 KB   Format: PDF
      پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 ج 6 ب 11 الف 16 الف 21 ب
2 ب 7 د 12 ج 17 ب 22 ج
3 ج 8 ج 13 د 18 ج 23 الف
4 ب 9 ج 14 د 19 الف 24 ب
5 ب 10 د 15 الف 20 ب 25 الف

 


موضوعات مرتبط: مسابقات ازمایشگاهی
[ ۸۹/۰۸/۱۳ ] [ 22:25 ] [ مدیر سايت ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
امکانات وب